Disclaimer

Klifman Lichttechniek
Buitenhof 43
4871 BS Etten-Leur

T. 076-5015777

I. www.klifmanlichttechniek.nl
E-Mail: info@klifmanlichttechniek.nl

K.v.K. 72074213
BTW = NL-00141.3901.B06

Privacy van uw gegevens ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Disclaimer

Een garantie en/of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit wordt in geen geval overgenomen.
Iedere aansprakelijkheid, in het bijzonder voor schade of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de aangeboden kennis is uitgesloten.

Links naar andere sites op het internet zijn beschikbaar op verschillende pagina's van deze site. Sites waarnaar verwezen wordt door hyperlinks maken geen deel uit van ons aanbod.
Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de gelinkte websites.
Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte websites op onze site en passen wij deze inhoud niet toe als onze eigen inhoud.

Alle persoonlijke gegevens die verzameld kunnen worden op deze website worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor uw individuele ondersteuning, het indienen van serviceaanbiedingen en de publicatie van ons aanbod op het web.

Informatie over de rechten op onze pagina' s:

Tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's en hun opstelling op onze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt voor derden voor commerciële doeleinden.

Sommige van onze pagina's bevatten ook afbeeldingen of grafieken waarop het auteursrecht van derden rust.

Voor niet-commerciële doeleinden kan onze inhoud te allen tijde worden gebruikt onder verwijzing naar onze respectievelijke pagina's (met vermelding van het volledige webadres) en een informeel bericht over het gebruik per mail naar ons (info@klifmanlichttechniek.nl).
Tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's die door ons worden geleverd met andere auteursrechtelijk beschermde informatie blijven uitgesloten van deze toestemming voor niet-commercieel gebruik. In dit geval moeten de eigenaars van de eigendomsrechten voor elk individueel geval toestemming krijgen.
In geval van twijfel geldt dit ook voor documenten waarvoor geen auteursrecht- of beschermingsinformatie wordt gegeven.


Er zijn geen garantieclaims met betrekking tot de inhoud van onze pagina' s.
Al onze webpagina's zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen wij de juistheid en nauwkeurigheid van de daarin opgenomen informatie niet garanderen.
Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze webpagina' s, voor zover deze niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van onze kant.
Er worden geen rechten of licenties verleend door het publiceren van onze pagina's op internet.


Het intellectuele eigendom op onze pagina's wordt beschermd door octrooien, handelsmerken, ontwerpen en auteursrechten.

Indien enige inhoud of het ontwerp van afzonderlijke pagina's of delen van deze online portaalsite inbreuk maakt op rechten van derden of wettelijke bepalingen of anderszins mededingingsrechtelijke problemen veroorzaakt in welke vorm dan ook, vragen wij om een adequate, voldoende verklarende en snelle boodschap zonder kostennota. Wij garanderen dat de terechte klacht over passages of delen van deze webpagina's binnen een redelijke termijn zal worden verwijderd of uitgebreid zal worden aangepast aan de wettelijke vereisten zonder tussenkomst van een advocaat.