Wie zijn wij

Klifman Lichttechniek bestaat al meer dan 10 jaar en is gespecialiseerd in de verkoop van buitenverlichting. De eigenaar van deze firma - Gerhard Klifman - heeft 20 jaar lang ervaring in deze branche en is in het bijzonder op de hoogte met de Nederlandse markt. In een voortdurende samenspraak met architecten, vormgevers en ontwerpers worden speciale opdrachten en lichttechnische ontwerpen - volgens de normen - verwerkt en uitgevoerd.

Met de speciaalzaak op het gebied van lichttechniek in Duitsland, genaamd ARTESEO VISION CONCEPTS, werken wij sinds 5 jaar nauw samen en sinds het begin van dit jaar 2017 zijn wij nog meer gaan samenwerken met deze firma. Dat heeft als voordeel dat wij aan de individuele wensen van onze Nederlandse klanten in belangrijke mate nog sneller en beter tegemoet kunnen komen. Hoogwaardige producten tegen schappelijke prijzen met korte leveringstijden zijn de basis van deze succesvolle samenwerking.

De ondernemingsfilosofie van ARTESEO - VISION CONCEPTS wordt als volgt omschreven: ARTESEO - VISION CONCEPTS is een speciaalzaak op het gebied van lichttechniek, opgericht in 2004 door specialisten, die in belangrijke mate kunnen terugvallen op een know-how gedurende 25 jaar in de internationale lichtbranche. (De oprichter van ARTESEO is al 35 jaar werkzaam op de Nederlandse markt).

De filosofie van onze onderneming is er op gebaseerd zich anders en effectiever dan bestaande ondernemingen te presenteren om kwalitatief hoogwaardige buitenverlichting voor de openbare en stedelijke ruimtes, de industriële sector, alsmede schijnwerpers voor sportaccomodaties tegen gunstige prijzen te kunnen aanbieden.
Alleen de naam ARTESEO al drukt uit dat wij nieuwe, zinvolle wegen bewandelen en de bestaande architectuur er op specifieke wijze bij betrekken. ARTESEO VISION CONCEPTS is niet te vergelijken met andere ondernemingen uit de wereld van de lichttechniek.

In onze kring van deskundigen zijn vaste en tijdelijke medewerkers werkzaam met veel kennis van zaken op het gebied van ontwikkeling, planning en projekten, design, architectuur en marketing.

Bij alles wat wij plannen en produceren staat de mens en zijn omgeving met inachtneming van de natuurlijke hulpbronnen in het middelpunt. Wij hechten veel waarde aan "groene producten" met een hoge graad van doelmatigheid wat betreft het energieverbruik om een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2 te garanderen. De verandering van het klimaat staat centraal.
Alle producten zijn volgens de nieuwste normen voor de wijze van produceren ontwikkeld en maken daardoor een hoge mate van recycling mogelijk.

Achter elke klant en elke leefgemeenschap staan mensen die recht hebben op een goede en betaalbare verlichting van een hoog gehalte. De BioWi ( biologische werking van het licht) speelt daarbij altijd een grote rol.
Wij verzorgen ook de vormgeving en productie als het gaat om kleine en individuele projekten voor het buitengebied en staan garant voor competentie en kennis van zaken met betrekking tot het bieden voor in architectonisch opzicht goede oplossingen.

Het stedelijke gebied is complex en veelzijdig wanneer het gaat om de verlichting van woonstraten, doorgaande wegen, brede lanen, steegjes in binnensteden, kruispunten, fietspaden, gebieden voor voetgangers, parken, pleinen, parkeerterreinen of sportcomplexen. Voor al deze mogelijkheden bieden wij individuele, lichttechnische en economische oplossingen. Sfeer en veiligheid creëren en tegelijkertijd nadelen zoals verblinding en strooilicht vermijden, dat garanderen wij. De lichttechnische berekeningen voeren wij uit naar de op dat moment geldende normen (bijv. DIN EN 13201 of NSVV).

Ons productiegebied met de gehele toeleveringsindustrie is bijna uitsluitend te vinden in de buurt van Hannover/Hildesheim. De korte afstanden en de nabije omgeving hebben logistieke en kwalitatieve voordelen die van invloed zijn op de kosten en de korte levertijden. De productie vindt plaats in Duitsland.

Wij hebben ons geconcentreerd op producten en vormgevingen met een bekend en beproefd gedeeltelijk historisch design maar met een moderne constructie en een hoogwaardige lichttechniek. Wij hebben ook nieuwe, moderne armaturen met een minimale omvang en een ergonomische vorm ontwikkeld. Het bekende principe "Form Follows Function" (FFF) geldt evenzo voor ARTESEO.

Diverse LED-technieken, gedeeltelijk door ons zelf ontwikkeld, kunnen voor alle producten gebruikt worden.

Een andere activiteit waarmee wij ons bezighouden is het opknappen en gebruiksklaar maken van historische, oude verlichtingselementen en ze voorzien van Retrofit-LED-modules. Zodoende kunnen de bewoners zich de komende 30 jaar verheugen in dit culturele erfgoed op het gebied van verlichting.

De cultuur met betrekking tot het licht en de esthetica van het licht zijn bij het vertalen van uw individuele wensen zeer belangrijk. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van armaturen die al lang bestaan, in het bijzonder ook dan wanneer bepaalde series armaturen er niet meer zijn omdat ze uit het programma van andere leveranciers verwijderd werden. Wanneer u een beroep op ons doet zijn wij in staat dergelijke armatuur-designs voor u speciaal te ontwikkelen - met moderne LED-techniek - ook wanneer het om normale aantallen voor uitbreiding gaat.

Wij werken met bekende, kleine en middelgrote, competente ondernemingen in binnen - en buitenland samen. Bent u geïnteresseerd in een succesvolle samenwerking met ons? Zo ja, dan laat u van zich horen - wij verheugen ons om van u te vernemen.

ARTESEO - VISION CONCEPTS, het concept voor nu en later, van mensen voor mensen.